Wie zijn wij

Our website address is: https://www.lastminute-bungalow.com.

Gebruik van de website lastminute-bungalow.com en/of een product van Kortingkoopjes betekent dat u deze disclaimer accepteert.

Aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. lastminute-bungalow.com streeft naar zo actueel mogelijke website,

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website en/of in een product feed en/of in een lastminute-bungalow.com onvolledig en/of onjuist zijn dan kan lastminute-bungalow.com daarvoor en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Speelgoedzoeken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de webpagina en/of een actuele product feed van Speelgoedzoeken of partner.

Speelgoedzoeken mag de webpagina en/of een product feed naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

lastminute-bungalow.com behoudt zich het recht voor om u, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop is het lastminute-bungalow.com toegestaan de toegang tot de webpagina en de producten te monitoren.

X